Nail polishes

NLGL01 / nail polish Silverstar
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL02 / nail polish Snow White
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL03 / nail polish Creme Brulee
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL04 / nail polish Pale Shrimp
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL05 / nail polish Camel Brown
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL06 / nail polish Kashmir
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL07 / nail polish Copper
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL08 / nail polish Goldeneye
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL09 / nail polish Midnight Black
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL10 / nail polish Cobalt Blue
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL11 / nail polish Azure Blue
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL12 / nail polish Petrol
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL13 / nail polish Turquoise
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL14 / nail polish Purple
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL15 / nail polish Aubergine
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL16 / nail polish Red Wine
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL17 / nail polish Blood Red
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL18 / nail polish Hot Red
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL19 / nail polish Deep Red
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL21 / nail polish Stone Grey
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL22 / nail polish Lavandula
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL23 / nail polish Blonde
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL24 / nail polish Monticello Peach
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)
NLGL25 / nail polish Rosewood
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Incl. tax)