Hand- & Körperpflege

Yummy Yummy Fruit Care Set
* CHF44,90 * UVP
(CHF48,36 Inkl. MwSt.)
3-er Set Hand Cream Body Luxury Warm Vanilla & Blossom, 60ml
* CHF20,70 * UVP
(CHF22,29 Inkl. MwSt.)
DISPLAY Hand Cream Body Luxury Warm Vanilla & Blossom 54-er Set
* CHF243,00 * UVP
(CHF261,71 Inkl. MwSt.)
Relaxing Foot Soak Gel
* CHF10,90 * UVP
(CHF11,74 Inkl. MwSt.)
Foot Cream 15% Urea
* CHF11,90 * UVP
(CHF12,82 Inkl. MwSt.)
Natural Sugar Foot Srub
* CHF12,90 * UVP
(CHF13,89 Inkl. MwSt.)
Hand Scrub sweet grape
* CHF9,90 * UVP
(CHF10,66 Inkl. MwSt.)
Two Phase Salt Peeling
* CHF11,90 * UVP
(CHF12,82 Inkl. MwSt.)
Paraffin Kit
* CHF99,00 * UVP
(CHF106,62 Inkl. MwSt.)
Paraffin orange
* CHF9,90 * UVP
(CHF10,66 Inkl. MwSt.)
Manicureschale
* CHF7,90 * UVP
(CHF8,51 Inkl. MwSt.)