LED/UV Sealing Gels

15ml - High Shine Top Gloss - transparent
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
15ml - High Shine Top Gloss - milky touch
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
15ml - High Shine Top Gloss - rose touch
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
15ml - High Matt Top Gloss - transparent
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
15ml - High Shine Top Gloss - white dust
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
15ml - High Shine Top Gloss - rose dust
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
15ml - High Shine Top Gloss - rose pearl
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
15g - LED/UV Top Gloss Transparent
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
50g - LED/UV Top Gloss Transparent
* CHF89,00 * SRP
(CHF95,85 Incl. tax)
100g - LED/UV Top Gloss Transparent
* CHF169,00 * SRP
(CHF182,01 Incl. tax)
300g - LED/UV Top Gloss Transparent
* CHF390,00 * SRP
(CHF420,03 Incl. tax)
15g - LED/UV Top Gloss Rose
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
50g - LED/UV Top Gloss Rose
* CHF89,00 * SRP
(CHF95,85 Incl. tax)
100g - LED/UV Top Gloss Rose
* CHF169,00 * SRP
(CHF182,01 Incl. tax)
300g - LED/UV Top Gloss Rose
* CHF390,00 * SRP
(CHF420,03 Incl. tax)
15g - LED/UV Top Gloss Milky
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
50g - LED/UV Top Gloss Milky
* CHF89,00 * SRP
(CHF95,85 Incl. tax)
100g - LED/UV Top Gloss Milky
* CHF169,00 * SRP
(CHF182,01 Incl. tax)
300g - LED/UV Top Gloss Milky
* CHF390,00 * SRP
(CHF420,03 Incl. tax)
15g - LED/UV Top Gloss Matt
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
50g - LED/UV Top Gloss Matt
* CHF89,00 * SRP
(CHF95,85 Incl. tax)
100g - LED/UV Top Gloss Matt
* CHF169,00 * SRP
(CHF182,01 Incl. tax)
300g - LED/UV Top Gloss Matt
* CHF390,00 * SRP
(CHF420,03 Incl. tax)