LED/UV Flex Gel

15g - LED/UV Modellage Gel Flex
* CHF29,00 * SRP
(CHF31,23 Incl. tax)
50g - LED/UV Modellage Gel Flex
* CHF89,00 * SRP
(CHF95,85 Incl. tax)
100g - LED/UV Modellage Gel Flex
* CHF169,00 * SRP
(CHF182,01 Incl. tax)
300g - LED/UV Modellage Gel Flex
* CHF390,00 * SRP
(CHF420,03 Incl. tax)